Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189
  • RSS

Nghệ An: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Khánh Hòa: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận.

Bộ Tư Pháp: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tư Pháp đã chú trọng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp phần mềm, đào tạo nhân lực, ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử.

Vĩnh Long: Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg

Ngày 23/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Văn bản số 169/BC-UBND về việc Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg

Đắk Lắk: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/07/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 66/BC-STTTT về việc Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Đà Nẵng: Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, công tác tăng cường sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng đã được triển khai quyết liệt tại tất cả các cấp.

Ninh Bình: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Với địa chỉ http://mail.ninhbinh.gov.vn, hệ thống thư điện tử tỉnh Ninh Bình là thành phần trong hệ thống thông tin hành chính điện tử tỉnh Ninh Bình. Đồng thời là phương tiện giúp cho các cơ quan, tổ chức; các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để trao đổi, gửi nhận thông tin phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, nhưng trên thực tế - phần lớn các văn bản vẫn được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp rất ít được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này và tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử; đồng thời chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam: Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Để việc thực hiện Chỉ thị được tốt hơn, ngày 14/3/2013, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 455/CT-TNVN về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trang 2 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25