Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử về Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp hỗ trợ 

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào đầu tư trong tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh với mạng lưới xúc tiến thương mại Việt Nam và nước ngoài.

Đồng thời phát triển ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế và cung cấp các thông tin về thương mại, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ cũng như thông tin về các cơ chế chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nhanh nhất các thông tin có liên quan, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngày 12/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử về Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp hỗ trợ  tỉnh theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND. Quy chế gồm 5 Chương, 22 Điều quy định rõ những quy định chung; quy định cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên cổng thông tin; tổ chức hoạt động và tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trên cổng thông tin điện tử và chế độ báo cáo, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Cụ thể, một số hành vi bi nghiêm cấm khi tham gia Cổng thông tin như gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị        và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet; đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của các tổ chức cá nhân trên internet. Đặc biệt, lợi dụng Cổng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn, xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được nhà nước quy định; đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân; lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Đối với việc cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên Cổng thông tin phải tuân thủ nguyên tắc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011. Những thông tin đó phải đảm bảo đa dạng, phong phú về nội dung và bao quát trên nhiều lĩnh vực, kịp thời, phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, trao đổi và cập nhật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin đăng tải lên cổng thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình – trước khi đăng tải những thông tin này lên Cổng thông tin phải thông qua sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng thông tin.

Đối với việc tổ chức hoạt động và tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trên Cổng thông tin điện tử, Ban quản trị sàn giao dịch có nhiệm vụ giúp Sở Công thương quản lý, vận hành sàn giao dịch hoạt động thực hiện các mục tiêu đề ra theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

 

6461 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25