Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện Biểu mẫu Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện CT15/CT-TTg.

 

Biểu mẫu Tổng hợp số liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tải về tại đây.

 

Biểu mẫu Tổng hợp số liệu của các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tải về tại đây

 

Biểu mẫu xin gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 08 năm 2015 theo địa chỉ: 18, Nguyễn Du, Hà Nội

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: dtbao@mic.gov.vn (đ/c Dương Tôn Bảo).

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: đ/c Dương Tôn Bảo, điện thoại: 0932371082 

1295 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25