Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 15
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 03/7/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2402/QĐ-BGDĐTvề Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Cục thuộc Bộ trong giai đoạn 2013-2015.

 

Với mục đích phục vụ người dân và các đơn vị tốt hơn, nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước và góp phần phòng chống tham nhũng – định hướng đến năm 2020 của Bộ là tăng trên 50% số lượng các dịch vụ công cung cấp trực tuyến so với giai đoạn 2013-2015. Mặt khác, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với hầu hết các dịch vụ công đã triển khai cung cấp trực tuyến giai đoạn 2013-2015.

Một số giải pháp được ưu tiên thực hiện gồm: Giải pháp hành chính, giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp nhân lực, giải pháp tổ chức triển khai, giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng và giải pháp tài chính.

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến phải cung cấp trong giai đoạn 2011-2015 và cách thức tổ chức thực hiện cũng được nêu rõ trong bản Kế hoạch này.

1536 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25