Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014 

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1943/BTTTT-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014.

 

Toàn văn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 tải về tại đây.

 

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ 18, Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Bản điện tử gửi về địa chỉ: nptien@mic.gov.vn (anh Nguyễn Phú Tiến), tthly@mic.gov.vn(chị Tạ Thị Hồng Lý).

1278 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25