câu hỏi của chuyên viên 2    Xem với cỡ chữ  

Hỏi bởi : Biên tập viên | Ngày gửi : 18/12/2015
3223
Bí thư Đoàn thanh niên Bộ TT&TT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu, nhấn mạnh mục đích Hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn nắm rõ tổ chức, các quy định của Đoàn và các kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, quần chúng. Hội nghị tập huấn cũng là cơ hội để các cán bộ đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và các hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, giảng viên Nguyễn Đồng Linh, Trưởng khoa thanh thiếu niên Học viện Thanh Thiếu niên đã giảng bài về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của Đoàn thanh niên, các chương trình, văn bản quan trọng đối với công tác đoàn, phong trào thanh niên và các kỹ năng dành cho cán bộ Đoàn và công tác tổ chức hoạt động đoàn.

Các cán bộ Đoàn đã trao đổi về vai trò của Đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn như đầu tư cho công tác cán bộ Đoàn; Tổ chức giao lưu giữa các cán bộ đoàn, chi đoàn; Tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25