Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 15
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn 

Cung cấp các dịch vụ và thông tin (y tế, nông nghiệp, công cộng) phục vụ người dân nông thôn trên đường truyền Internet băng rộng tại các điểm truy nhập công cộng

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ dự án: Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện: 2007-2012

Nội dung của dự án: Cung cấp các dịch vụ và thông tin (y tế, nông nghiệp, công cộng) phục vụ người dân nông thôn trên đường truyền Internet băng rộng tại các điểm truy nhập công cộng

Các hợp phần:

- Hợp phần Xây dựng hạ tầng truyền dẫn băng rộng (đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Hợp phần Xây dựng các điểm truy nhập công cộng, mạng thông tin công cộng và hệ thống tính toán lưới, cổng thông tin Bộ TTTT, đào tạo và chuyển giao (đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Hợp phần Xây dựng cổng thông tin Bộ Y tế (đơn vị thực hiện: Bộ Y tế).

- Hợp phần Xây dựng cổng thông tin Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

1783 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25