Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Hà Tĩnh: Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015” 

Ngày 23/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành; CBCCVC các cơ quan về phát triển và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng; góp phần cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index của tỉnh. Đồng thời thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thực hiện các giao dịch trực tuyến, góp phần giảm thời gian, chi phí, tạo sự thuận tiện trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp; Thực hiện hiệu quả “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015” gắn với thực hiện Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016-2020 và công tác đảm bảo an toàn mạng, an toàn thông tin.

Có 06 nội dụng chính tỉnh chú trọng thực hiện trong năm 2015: (1) Công bố “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015” và tổ chức Hội thảo về phát triển, ứng dụng, nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn; mở chuyên mục tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; (2) Đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; (3) Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm của một số tỉnh về ứng dụng, vận hành, khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; (4) Xây dựng mô hình điển hình về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; (5) Xây dựng hệ thống văn bản, cơ chế quản lý, khuyến khích xây dựng, áp dụng, vận hành, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn; (6) Đánh giá, kiểm tra chất lượng và mức độ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh và tổ chức Hội nghị tổng kết “Năm Dịch vụ công trực tuyến 2015” và triển khai các bước tiếp theo.

11435 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25