Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 

Chiều ngày 21/6, Tổng cục Môi trường (Văn phòng Tổng cục) đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Theo dự thảo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 được quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 đối với các thủ tục hành chính công thuộc phạm vi giải quyết của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đều đồng ý với việc cần thiết phải xây dựng được lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu của thực tế và đảm bảo tính khả thi, đem lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Tổng cục Môi trường.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến đã chỉ đạo đây là nhiệm vụ hết sức thiết thực, quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tới cộng đồng.

Do đó, cần nhanh chóng rà soát, bổ sung các nhóm dịch vụ công ưu tiên triển khai trực tuyến. Thứ trưởng giao Văn phòng Tổng cục phối hợp với các đơn vị xây dựng bản kế hoạch một cách chi tiết và sớm hoàn thiện để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước về môi trường./.

1267 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25