Nội dung kế hoạch    Xem với cỡ chữ  

Hỏi bởi : Quang Hải | Ngày gửi : 23/01/2016
2185

Tôi được biết, Uỷ ban nơi ông công tác là cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong những năm sắp tới , những nội dung chính của bản kế hoạch này là gì?

Theo tôi, Gs Ngô Bảo Châu (cũng như các nhà khoa học danh tiếng khác đang công tác tại nước ngoài) nên tiếp tục làm việc tại nước ngoài. Như vậy, GS có cơ hội thường xuyên tiếp cận và tiếp cận dễ dàng với tri thức được cập nhật trên thế giới trong lĩnh vực toán và nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Gs Ngô Bảo Châu (cũng như các nhà khoa học khác) vẫn nên dành thời gian đáng kể để tham gia giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên ở các Đại học, Viện nghiên cứu ở Việt Nam. Chính phủ nên tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với nhiều nhà khoa học của chúng ta ở nước ngoài và tương lai có thể mời họ về nước công tác.

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25