Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trang Tin tổng hợp

Thời tiết các vùng

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 15
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016 

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016. Theo đó, có 04 mục tiêu trọng điểm tỉnh đặt ra trong Kế hoạch năm 2016: (1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng CNTT, phấn đấu đến hết năm 2016 có 98% CBCC chuyên môn, nghiệp vụ có máy tính làm việc; 80% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (2) Đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử với 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị cài đặt, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, 90% CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc; (3) Triển khai hệ thống một cửa điện tử tới các sở, ban, ngành, UBND các cấp để từng bước làm quen và cung cấp 100% các Dịch vụ công trực tuyến mức 1, 2, đảm bảo tối thiểu 15% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; (4) 100% cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra, trong năm 2016 – tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT dùng chung của tỉnh bao gồm triển khai xây dựng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu số, hệ thống mạng diện rộng, đảm bảo nhu cầu ứng dụng và phát triển của CNTT của tỉnh nói chung và tại các cơ quan, đơn vị nói riêng; Nâng cấp mạng nội bộ tại một số đơn vị, đảm bảo đến hết năm 2016, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn. Đồng thời bổ sung, thay thế máy tính, các thiết bị mạng, các thiết bị bảo mật, thiết bị chuyên dụng phục vụ cho CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; Triển khai cung cấp chữ ký số cho CBCC, các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử đảm bảo yêu cầu sử dụng và cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị; Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh bằng việc xây dựng thêm 01 điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm hội nghị của tỉnh; Các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán, các phần mềm chuyên ngành đã có, tăng cường nghiên cứu, xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác.

Các nhiệm vụ chủ yếu như Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm.

1284 Go top


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25