Rà soát hệ thống hạ tầng sẵn có liên quan Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Căn cứ văn bản số 360/TB-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát hệ thống hạ tầng sẵn có tại các Bộ, ngành, địa phương, đề xuất phương án sử dụng để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Cục Ứng dụng công nghệ có văn bản số 913/ƯDCNTT-CSHTTT ngày 01/11/2013 gửi Cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát hệ thống hạ tầng sẵn có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

Phụ lục hướng dẫn rà soát hệ thống hạ tầng hiện có, đề xuất phương án sử dụng để phục vụ xây dựng CSDLQG về dân cư có thể tải vềtại đây

 

Báo cáo của các đơn vị xin gửi về Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2013 theo địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: ntkhanha@mic.gov.vn và ltttrang@mic.gov.vn

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Lê Thị Thùy Trang, điện thoại: 0975 524 055

1412 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25