Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Thành phố Cần Thơ: Kế hoạch thực hiện việc trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến sử dụng văn bản điện tử. Những chính sách này đã góp phần làm thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước ngày càng được đầu tư, phát triển; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử đạt 85%; trên 70% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan, trên 45% trong hoạt động trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoặc với các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân; hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai ở 106 cơ quan, đơn vị; ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được triển khai tại 98 sở, quận, huyện, xã, phường…

 

Với mục đích tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo các cấp, từng bước tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động của cơ quan nhà nước và giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong hoạt động hành chính các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Ngày 01/11/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc thực hiện trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2015, có 93% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần triển khai việc áp dụng chữ ký số và giao dịch hành chính trên môi trường mạng, nhằm mục tiêu giảm dần văn bản giấy trong hoạt động hành chính, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Xây dựng và thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện và xây dựng lộ trình thích hợp để thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên Internet; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tại các cơ quan hành chính ở địa phương;

Để hoàn thành những mục tiêu trên, thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan; giữa các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức doanh nghiệp, cá nhân; phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Những giải pháp được thành phố ưu tiên thực hiện để thúc đẩy việc trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước gồm: bảo đảm hạ tầng kỹ thuật hoạt động ổn định, ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ ở các cấp; duy trì hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành thành phố hoạt động ổn định, tích hợp sử dụng chữ ký số, hướng đến tích hợp và liên thông dữ liệu; bảo đảm hệ thống điện tử hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sử dụng thư điện tử trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống thông tin tác nghiệp chuyên ngành cho CBCCVC; nâng cao kiến thức CNTT cho cán bộ cấp xã.

2284 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25