Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Văn phòng 

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp-lễ tân, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn thư-lưu trữ, quản trị, tài chính-kế toán Cục, hoạt động khoa học, công tác thanh tra của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

Văn phòng có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 29/QĐ-ƯDCNTT ngày 30/05/2008 của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin:

1. Tổng hợp - Lễ tân;

2. Tổ chức cán bộ;

3. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cục;

4. Văn thư - Lưu trữ;

5. Quản trị;

6. Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán trong Cục;

7. Hoạt động khoa học: Quản lý và là đầu mối của Cục với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học;

8. Thanh tra: Quản lý và là đầu mối của Cục trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về thanh tra và phân cấp của Bộ trưởng;

9. Quản lý nhân sự và tài sản thuộc Văn phòng quản lý;

 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

* Chánh Văn phòng: ThS. Lê Thu Hiền

Điện thoại: 04.35378201 

 

Email:  lthien@mic.gov.vn 

 

* Phó Chánh Văn phòng: ThS. Hoàng Thị Hải

Điện thoại: 04.35378201

Email: hthai@mic.gov.vn 

* Phó Chánh Văn phòng: Ông Đinh Hoàng Long

Điện thoại:04.35378201

Email: dhlong@mic.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Dung

Điện thoại: 04.35378201

Email: nthanhdung@mic.gov.vn 

2861 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25